Archive for the ‘Khéo tay’ Category

Đây là loạt sản phẩm nhằm phục vụ cho việc quảng bá Lễ hội ẩm thực Quốc tế được tổ chức tại Sydney vào tháng 10 tới đây. Điều đặc biệt là những lá cờ này được thực hiện trên nguyên liệu chính là những đặc sản của quốc gia đó. (more…)