Archive for the ‘Nghề báo’ Category

Một phóng viên được cử đi phỏng vấn, và kết quả có được một bài khá tốt. Nhưng khi lên trang thì chẳng tìm được cái ảnh nào “mơi mới” của nhân vật. Phóng viên này chặc lưỡi: “Biết thế mang máy ảnh đi chụp!” Ô hay, ai cũng chụp được ảnh thì phóng viên ảnh vào công viên chụp dạo hết à? (more…)

Đặt tít cho báo điện tử hình như không dễ vì thực tế là có rất nhiều tít lòng thòng. Nhược điểm lớn nhất và dễ thấy của tít dài là trông quá xấu, kể cả khi ở dạng danh mục các tin lẫn khi nằm ở đầu bài với font chữ lớn. (more…)