Archive for the ‘Xăm nghệ thuật’ Category

Rouslan Toumaniantz, người đã xăm 56 ngôi sao trên gương mặt một bạn gái 18 tuổi, vừa tuyên bố đồng ý trả một nửa số tiền cần thiết để xoá bỏ các hình xăm.